Geschiedenis – Yang familie

Yang Luchan (1799 – 1872) werkte als knecht bij de Chen familie en werd er ingewijd in de taiji technieken. Later verliet hij de familie en vestigde zich in Beijing.

In Beijing werd hij militair leraar in de gevechtstechnieken.

Door de opkomst van vuurwapens verloren de traditionele gevechtstechnieken hun waarde in de oorlogsvoering. Ze werden nog wel gebruikt in wedstrijden (als gevechtsport).

Zijn kleinzoon Yang Chengfu (1883 – 1936) werd een van de belangrijkste moderne taiji meesters. Hij zou nooit verslagen zijn in een gevecht, daardoor kreeg hij de bijnaam ‘de onoverwinnelijke’. Nochtans, in gevechten streefde hij ernaar om zijn tegenstanders zo weinig mogelijk te verwonden. Hij maakte de bewegingen in de taiji vorm zacht en vloeiend.

In het begin van de 20ste eeuw begon Yang Chengfu publieke lessen te geven in Beijing.

Choy Hok Pang, een van de leerlingen van Yang Chengfu, verhuisde naar de Verenigde Staten en begon er les te geven in 1939. Hij onderwees taiji als gevechtstechniek,  zoals hij het geleerd had. Toen een zoon van Yang Chengfu in Amerika kwam om een voordracht te geven, verklaarde deze dat zijn vader vond dat taiji enkel mocht dienen als oefeningen voor de gezondheid.

meer info
Wikipedia Yang taiji
Wikipedia Yang taiji (Eng)

Advertenties