Taiji of taichi

Taiji (pinyin transcriptie)
Taichi (Wade–Giles transcriptie)

太极 vereenvoudigde Chinese schrijfwijze
太極 traditioneel Chinese schrijfwijze

De Wade-Giles transcriptie werd ontwikkeld door Thomas Wade en Herbert Giles. Ze werd voor het eerst gepubliceerd in 1892 en werd in de Engelstalige landen de standaard methode om Chinees om te zetten naar ons alfabet.

Pinyin (of Hanyu pinyin) is een transcriptiesysteem dat de uitspraak van de Chinese standaardtaal (Mandarijn) omzet naar ons alfabet. Het systeem is in de Chinese Volksrepubliek in 1958 gepubliceerd als officiële transcriptiemethode. In 1982 aanvaardde de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) Pinyin als de standaard om het moderne Chinees in Latijnse letters weer te geven. De uitspraak van pinyin ligt dicht bij de Engelstalige uitspraak voor zover de Chinese klanken ook in het Engels bestaan.

Een aantal Chinese woorden zijn bij ons ingeburgerd in de wade-Giles transcriptie. Dit geeft soms verwarring als ze in Pinyin worden geschreven.

Pinyin Wade-Giles = betekenis
Beijing Peking = hoofdstad van China
tai tai = zeer groot, zeer veel
ji chi = extreem, het uiterste
qi chi = natuurlijke energie, levensenergie
qigong chi kung = meesterschap in het controleren en versterken van je levensenergie
gong fu kung fu  = vakmanschap, meesterschap in de taak die je uitvoert

Door taichi te schrijven, denken veel mensen dat de chi verwijst naar de levensenergie. Dit klopt niet.

De Chinese karakters tai en ji betekenen samen: “zeer veel, tot het uiterste”. Dit uiterste kan zowel zeer groot als zeer klein zijn. Hieruit ontstaat het idee dat taiji deze 2 uitersten met elkaar verbind.

Later wordt het begrip ‘taiji’ een streven naar evenwicht tussen de uitersten.

We kunnen de verwarring nog groter maken:

Taiji oefeningen zijn gebaseerd op een evenwicht tussen de uitersten. Een beweging die naar voor gaat, gaat dus ook naar achter. Een beweging naar boven gaat tegelijkertijd ook naar beneden, enz.

Door het zoeken naar evenwicht tussen spierspanning en ontspanning versterken taiji oefeningen ook de natuurlijke energie in het lichaam. Hierdoor zijn het ook qigong oefeningen.

Omdat taiji streeft naar een bewuste uitvoering van de bewegingen leren we er gedetailleerde, juiste bewegingen uitvoeren. Vakmanschap in het juist uitvoeren van bewegingen noemen we gong fu.

Advertenties