Geschiedenis – Een overzicht

Vanuit de ideeën van:

  •     Taiji filosofie (evenwicht tussen Yin en Yang)
  •     Daoïsme (filosofie die streeft naar harmonie met de natuur)
  •     Shaolin boeddhisme (monniken die gevechtstechnieken beoefenen)

ontstaat de taiji bewegingsleer.

De eerste tekst over de taiji bewegingsleer is geschreven door Zhang Sanfeng.
Na zijn dood werd in het Wudang gebergte een klooster opgericht ter nagedachtenis van hem. Hier wordt nog steeds taiji onderwezen.

Beipai (noordelijke stijlen)
In de geschiedenis van taiji wordt meestal enkel over de noordelijke taiji stijlen gesproken.

  • Chen stijl: in de 17e eeuw komt de tekst van Zhang Sanfeng terecht bij de Chen familie. Deze familie was toen reeds bekend voor haar gevechtstechnieken. De taiji filosofie wordt met hun bestaande techniek verweven.
  • Yang Luchan (°1799) is het eerste niet-familielid dat de technieken van de Chen familie leert. Hij verhuist naar Beijing en ontwikkeld er zijn eigen stijl. Zijn kleinzoon Yang Chengfu (1883–1936) start rond 1900 als eerste een taiji school waar iedereen tegen betaling les kan volgen.
  • Vanuit Chen stijl en Yang stijl ontstonden nog verschillende taiji stijlen o.a. Wu stijlen en Sun stijl.

Nanpai (zuidelijke stijlen)
In de kuststreek ten zuiden van Shanghai bestonden taiji stijlen die niet afkomstig zijn van de noordelijke stijlen. Over deze stijlen is niet veel bekent.

Taiji vandaag
Met deze geschiedenis van taiji wil ik vertellen waar de ideeën en principes die ik geleerd heb vandaan komen. Ik heb ze geleerd van Dr. Shen Hongxun, zijn zoon Shen Zhengyu en zijn dochter Shen Jin. Het is niet mijn bedoeling een volledig verhaal te vertellen met historische bewijsvoering.

Misschien vormt dit verhaal voor jou een aanzet om op zoek te gaan naar meer diepgaande informatie.

Veel succes.
Luc

Advertenties