Geschiedenis – Zhang Sanfeng

De oudste gekende tekst over de taiji bewegingsleer werd geschreven door Zhang Sanfeng (vermoedelijk geboren ±1247 n.Chr.). Na een carrière als ambtenaar in de Kiang-Hsi Provincie in het Zuidoosten van China verkocht hij zijn bezittingen en ging op zoek naar een daoïstisch meester die hem kon inwijden in de geheimen van de alchemie. Deze vond hij aan de Hua berg.

Na enkele jaren reisde hij verder naar het Shaochi gebergte. Daar studeerde hij de ‘5 dieren Shaolin Gong Fu’. In zijn biografie schreef Zhang Sanfeng dat hij een afkeer had van de hardheid en kracht die gebruikt werd in de Shaolin Gong Fu. Daarom integreerde hij de filosofische theorieën van de I Ching en de Dao De Ching in zijn gevechtstechniek.

Zhang Sanfeng reisde verder naar het Wudang gebergte waar hij verbleef om zijn technieken te verfijnen tot hij de status van daoïstisch meester bereikte. Na 9 jaar begon hij China rond te reizen en zijn faam verspreide zich.

Het verhaal van Zhang Sanfeng bestaat in verschillende versies en bevat een aantal historische onzuiverheden. Volgens de legende zou hij de technieken bestudeerd hebben om onsterfelijkheid te bereiken. Helaas is dit niet gelukt en is hij op ±150 jarige leeftijd overleden.

In 1279 wordt China ingelijfd bij het Mongoolse rijk. De Mongoolse heersers stichtten de Yuan dynastie en Kublai Khan, kleinzoon Genghis Khan, wordt keizer van China. Het Mongoolse rijk strekte zich uit van China tot Europa. Reizen door Azië werd hierdoor mogelijk zonder landsgrenzen over te steken. In deze periode reist ook Marco Polo met zijn vader en nonkel naar China.

In China ontstonden groeperingen die streden tegen de Mongoolse bezetting en tegen de inmenging van andere culturen in China. Dit kan verklaren waarom Zhang Sanfeng niet meer wilde werken als ambtenaar. Volgens sommige versies van het verhaal leidde Zhang Sanfeng in het Wudang gebergte een verzetsbeweging tegen de Chinese keizer. Volgens de legende zou een van zijn generaals met een verzetsleger in 1368 de keizer van de troon hebben gestoten om daarna zichzelf tot keizer te kronen. Toen de nieuwe keizer enkele onderdanen de opdracht gaf om Zhang Sanfeng te gaan zoeken vermoedde deze dat de keizer hem als een bedreiging zag en vluchtte hij weg.

In 1407 gaf keizer Cheng Tsu de opdracht om in het Wudang gebergte een klooster op te richten ter nagedachtenis van Zhang Sanfeng. De keizer gaf hem ook de titel “de onsterfelijke Zhang”.

meer info
Wikipedia Zhang Sanfeng
Wilipedia Zhang Sanfeng (Eng)

Advertenties