Geschiedenis – Chen familie

In 1374 stichte Chen Bu het dorp van de Chen familie aan een vallei naast 3 ravijnen. Het kreeg de naam Chenjiagou.

Chen Bu was bekend voor zijn gevechtstechnieken. Volgens de tradities werd de technieken van vader op zoon doorgegeven. Omdat dochter na hun huwelijk bij de familie van hun man gingen wonen, werden de technieken niet aan hen onderwezen. zo bleef de kennis binnen de familie.

Chen Wangting (1580 – 1660), de 9de generatie van de Chen familie, integreerde de ideeën van taiji in de gevechtstechniek. Volgens de legende leerde hij deze van een volgeling van Zhang Sanfeng.

Yang Luchan (1799 – 1872) werkte als knecht bij de Chen familie. Hij zou door het sleutelgat, in het geheim, gevolgd hebben hoe de familie trainde. Toen hij betrapt werd bleek hij zo goed te zijn dat de familie besloot om hem in te wijden in de taiji technieken. Later verliet hij de familie en vestigde zich in Beijing.

In 1928, verhuisde ook Chen Zhaopei naar Beijing. Later volgde zijn nonkel Chen Fake. In wedstrijd gevechten toonde hij de waarde van Chen taiji. Chen Fake onderwees zijn kennis in Beijing aan een select groepje studenten. Zij verspreiden zijn kennis verder in heel China.

Tijdens de culturele revolutie werd er een strijd gevoerd tegen alle traditionele kennis. Trainingscentra werden gesloten en leraren werden opgepakt. De kennis werd in het geheim verder onderwezen.

Tijdens de wederopbouw (1976-1989) werd taiji terug toegelaten. Er werden Chen taiji meester opgeleid onder toezicht van de overheid.

In Communistisch China werd Chen Wangting aangewezen als de persoon waar taiji is ontstaan. Hij introduceerde taiji in de familie en zou een officier geweest zijn in het leger. Hij paste hiermee goed in de politieke propaganda als Chinese held.

Vanaf 1981 verspeidt de kennis van Chen taiji zich buiten China.

meer info
Wikipedia Chen taiji (Eng)

Advertenties